Funda ngakumbi malunga nokutolikwa kokubona umsesane ephupheni ngu-Ibn Sirin

samar sam
2024-02-17T19:41:44+00:00
Imibuzo nezisombululo
samar samIsifundi sobungqina: adminNge-15 kaOkthobha, 2023Uhlaziyo lokugqibela: kwiveki eyi-XNUMX edlulileyo

Ukutolikwa kokubona umsesane ephupheni

 1.  Ukubona umsesane ephupheni kunokubonisa igunya namandla anawo umntu. Ngoko ukubona iringi kunokuba bubungqina bamandla kunye nempembelelo.
 2.  Umsesane ephupheni unokufuzisela umtshato, ngakumbi ukuba umntu uzibona enxibe okanye ephethe umsesane. Lo mbono usenokuba ngumqondiso wokufika komtshato kunye nokufumana iqabane elitsha lobomi.
 3.  Umsesane ephupheni unokubonisa indlela yokuphila eninzi kunye nemali eninzi oya kuyonwabela kwixesha elizayo. Lo mbono usenokuba luphawu lwempumelelo yemali oya kuyizuza ngokuzinikela kwakho kwinto ethile.
 4.  Indandatho ephupheni ifanekisela inkwenkwe okanye abantwana. Lo mbono usenokuba yimbonakaliso yokufika kwamalungu amatsha entsapho okanye umnqweno onamandla wokuba nabantwana nokuqalisa intsapho.
 5.  Indandatho ephupheni ingabonisa ulonwabo lomtshato kunye nobomi obufanelekileyo bomtshato.

Indandatho yegolide ephupheni kumfazi otshatileyo

Ukutolikwa kokubona indandatho ephupheni ngu-Ibn Sirin

1- U-Ibn Sirin ukhankanye ukuba ukuzibona enxibe umsesane kubonisa ukuba unamandla kunye nempembelelo.

I-2- Ukubona indandatho ephupheni bubungqina bokuphila okuninzi kunye nemali eninzi umntu aya kuyonwabela kwixesha elizayo, ngenxa yokubambelela kwakhe kwindlela efanelekileyo kunye nokuzinikela kwimigudu yakhe.

3- Umsesane emaphupheni uthathwa njengophawu lomtshato, nokuba ngamadoda okanye abafazi abangatshatanga. Isenokubonakalisa umnqweno wokuganana nokuqalisa ubomi obutsha bomtshato.

4- Indandatho ephupheni ibonisa inhlanhla kunye nempumelelo kwimicimbi eyahlukeneyo. Ukubona umntu enxibe umsesane kusenokuthetha ukuba loo mntu uya kuphumelela ekuphumezeni amabhongo, usukelo neminqweno yakhe.

I-5- Ukubona umntu onxibe umsesane ufuzisela imfuno yeqabane lobomi okanye iqabane lomntu kuhambo lwakhe ebomini.

Ukutolikwa kokubona indandatho ephupheni kumfazi ongatshatanga

 1.  Ukunxiba umsesane ephupheni kwintombazana engatshatanga kubonisa ukuba usondele emtshatweni, uThixo ethanda. Bubungqina bokuba kungekudala uza kufumana isithembiso, iindaba ezilungileyo, okanye isiganeko esivuyisayo.
 2.  Ukutolikwa kwephupha malunga nokunika umntu indandatho kumfazi ongatshatanga kubonisa ukuba uThixo unokumsikelela ngendoda eyoyikayo uThixo kuye kwaye iya kumkhusela. Yimbuyekezo entle ngoko ukufaneleyo.
 3.  Ukubona indandatho yegolide kwiphupha lomfazi omnye kubonisa ukulunga kunye nolonwabo. Luphawu lolonwabo lwexesha elizayo kunye nokulindela ukulunga ebomini bakhe.
 4.  Ukugqoka indandatho yomtshato kwiphupha lomfazi ongatshatanga kubonisa umtshato ozayo kwaye kuthathwa njengeendaba ezilungileyo zokuzalwa kwabantwana abalungileyo.
 5.  Ukuba ibhinqa elingatshatanga libona ukuba linxibe umsesane, oku kubonisa ukubandakanyeka kwaye kungekudala umtshato.
 6.  Ngomfazi ongatshatanga, iphupha lokugqoka indandatho ephupheni libubungqina bokuqinisekisa isikhundla sakhe kunye negunya kuluntu. Luphawu lwegunya namandla omntu.
 7.  Kumfazi ongatshatanga, ukubona indandatho ephupheni ziindaba ezilungileyo zezinto ezivuyisayo nezonwabileyo. Likhwelo lokuba nethemba kunye nokulindela ukulunga kwikamva layo.

Ukutolikwa kokubona indandatho yegolide ephupheni kumfazi ongatshatanga

Ukuba ibhinqa elingatshatanga lizibona linxibe indandatho yegolide ephupheni, okanye liyifumana njengesipho esivela kumntu, oku kubonisa ukuza komtshato kungekudala ebomini bakhe. Eli phupha linokuba luphawu lokuba umntu olungileyo uya kumcebisa kungekudala.

Xa umfazi ongatshatanga ekhulula umsesane wakhe wegolide ephupheni, oku kuthathwa njengokutolikwa okungafunekiyo, kwaye kunokubonisa ukuba ubonakaliswe kwiingxaki ezithile kunye nokuphazamiseka kubudlelwane bakhe bothando. Ezi meko zingabambi de bahlukane nesithandwa.

Ukubona indandatho enkulu yegolide kumfazi omnye, njengoko oku kuthathwa njengomqondiso wenhlanhla kwaye kunokufanekisela ukubonakala komyeni osisityebi ngemali, udumo kunye namandla ebomini bakhe.

Ukubona isipho sendandatho yegolide kumfazi ongatshatanga ephupheni kuthathwa njengophawu oluhle kwaye luthwala intsingiselo yokusondela komtshato. Lo mbono usenokubonisa ukuba ibhinqa elingatshatanga liganene kwaye usuku lothethathethwano lusondele.

Ukutolikwa kokubona indandatho elahlekileyo ephupheni kumfazi ongatshatanga

 1. Ukuba umsesane olahlekileyo wentombazana engatshatanga ngumsesane wegolide, oku kunokuba bubungqina bokuba uziva lusizi kwaye engaphelelanga kulonwabo lwakhe ngenxa yokungabikho komntu othandekayo kuye, kunye nemvakalelo yakhe yokumkhumbula.
 2. Ngomfazi ongatshatanga, ukubona indandatho elahlekileyo ephupheni kubonisa ukungaphumeleli kwakhe ukufezekisa iinjongo kunye neenjongo zakhe.Ukuba intombazana engatshatanga ibona ukuba ilahlekelwa yindandatho yegolide ephupheni, oku bubungqina beengxaki kunye nokungavumelani phakathi komphuphi kunye nomntu. uyathanda.
 3. Ukubona indandatho elahlekileyo kubonisa ukuba umphuphi uhamba ngexesha elinzima eligcwele iingxaki. Ukulahlekelwa ngumsesane womtshato ephupheni kunokubonisa ubukho beengxaki ezinkulu kunye nokungavumelani kubudlelwane bomtshato okanye ukubandakanyeka.
 4. Ukubona indandatho elahlekileyo ephupheni kunokuba bubungqina beengxaki kubudlelwane bomntu ophuphayo kwintlalontle nabucala. Lo mbono ubonisa ukuba umphuphi akaqinisekanga ngokunyaniseka nothando lwabanye abahlobo bakhe.
 5. Kumfazi ongatshatanga, ukubona umsesane ulahlekile kusenokuthetha ukuba uvakalelwa kukuba ungumntu ongahoywanga ekhayeni lakhe yaye akafumani nkathalo ifanelekileyo.

Ukutolikwa kokubona indandatho emnyama ephupheni kumfazi ongatshatanga

 1. Ngomfazi ongatshatanga, ukuphupha ngendandatho emnyama ephupheni kunokubonisa ukungakwazi ukufumana iqabane elifanelekileyo ngeli xesha langoku. Intombazana inokuziva kunzima ukufumana umntu ohlangabezana neemfuno zakhe ngokweemvakalelo kunye nolindelo.
 2. Ukuba indandatho emnyama idla ngokuphindaphindiweyo kumaphupha entombazana, oku kunokufanekisela iimvakalelo zakhe zokuphelelwa lithemba kunye nokudumala ngenxa yeziganeko ezimbi kunye nemiqobo ajongene nayo ebomini bakhe. Eli phupha linokuba yimbonakaliso yobunzima intombazana ejongene nayo ekufezekiseni ukuzinza kunye nolonwabo lweemvakalelo.
 3. Ukuba intombazana engatshatanga ibona ukuba inxibe umsesane omnyama ephupheni, oku kungabonakalisa ukuba ujongene nomntu onobukrakra kunye nobubi ebomini bakhe. Usenokuba kubudlelwane obuyityhefu okanye ufumana ubunzima kunye neqabane elingalunganga elichaphazela ubomi bakhe bobuqu kunye neemvakalelo.
 4. Ukubona intombazana engatshatanga egqoke indandatho emnyama ephupheni ingabonakalisa ubukho beenkxalabo eziqhubekayo eziphazamisa ubomi bakhe. Intombazana isenokuziva ibuthathaka ngokwasengqondweni ize ikufumanise kunzima ukujamelana nocelomngeni neengcinezelo zobomi.
 5. Iphupha lokubona indandatho emnyama ephupheni ingaba ngumqondiso wokuxhalaba, intlungu, kunye neemvakalelo ezimbi ezithatha intombazana. Usenokuziva ephelelwe lithemba yaye edimazekile, yaye lo mbono usenokubonisa ukungabi nathemba kwakhe ngekamva nokungakwazi kwakhe ukulindela izinto ezintle.

Ukutolikwa kokubona indandatho ephupheni kumfazi otshatileyo

 1. Ukuba umfazi otshatileyo ubona ephupheni ukuba umyeni wakhe umnika indandatho, oku kubonisa ukuba umyeni wakhe uyamthanda kakhulu kwaye uya kumphatha kwaye ambonise inkathalo nothando. Le ngcaciso inokuthi ithathwe njengesango lokukhulelwa, uThixo ethanda.
 2. Kumfazi otshatileyo, ukubona indandatho ephupheni kungabonisa umtshato kunye nokungena kubudlelwane bomtshato obonwabileyo nozinzile ngaphandle kweengxaki kunye nemiqobo. Lo mbono usenokufuzisela inkqubela, impumelelo, nokuzithemba kubomi bomtshato.
 3.  Ukuba umfazi otshatileyo ubona indandatho eyenziwe ngegolide ephupheni, oku kubonisa ukulunga kunye nolonwabo ebomini bakhe. Ukuba ubona ukuba umyeni wakhe umnika indandatho, oku kwandisa ukulindela ukukhulelwa kwixesha elizayo.
 4. Ukubona indandatho ephupheni kumfazi otshatileyo kubonisa ukuba umyeni uya kunikwa umsebenzi omtsha okanye uxanduva. Oku kunokukhatshwa kukunyukela kwikhondo lomsebenzi okanye ukunyuka okulindelekileyo.

Ukutolikwa kwephupha malunga nendandatho yegolide kumfazi otshatileyo

 1. Ukunika indandatho yegolide kumfazi otshatileyo ephupheni kubonisa indlela yokuphila eyaneleyo kunye nemali eninzi. Ukufumana le msesane njengesipho ephupheni ziindaba ezilungileyo zokukhulelwa okuzayo kwaye kunokubonisa ukuchuma kwezemali kumfazi kunye nomyeni wakhe.
 2. Ukubona indandatho yegolide kumfazi otshatileyo ephupheni kunokubonisa ukunyamalala kweenkxalabo kunye neentlungu eziye zafumana kwixesha elidlulileyo kunye nokuzonwabisa kokuzola, ubomi obungenangxaki. Oku kuchazwa kungabonakalisa ukuphucuka kwimeko yengqondo kunye neemvakalelo zomfazi otshatileyo.
 3. Ukubona indandatho yegolide kwiphupha lomfazi otshatileyo luphawu lwesiphelo esihle kunye nolonwabo oluzayo ebomini bakhe. Oku kunokuba kukutolikwa okulungileyo okubonisa ukufezekisa ulonwabo lomtshato kunye nokuthuthuzela ngokwasengqondweni.
 4. Umsesane wegolide womfazi otshatileyo uthathwa njengophawu lwenkwenkwe elungileyo kunye nobomi obonwabisayo bomtshato.
 5. Ukubona umfazi otshatileyo egqoke indandatho yegolide ephupheni kunokubonisa ukuzithemba kwakhe nokuzinza kwengqondo.

Ukutolikwa kokubona indandatho ephupheni kumfazi okhulelweyo

 1.  Ukubona iringi kwimo yayo eyaziwayo kuluphawu lwendlela yokuziphilisa eyaneleyo oya kuyonwabela umfazi okhulelweyo. Ibonakalisa ukufumaneka kobutyebi kunye nokuzinza kwezemali ebomini bakhe.
 2.  Umfazi okhulelweyo ebona umsesane wegolide ubonisa ukuba uye wafudukela kwinqanaba elitsha ebomini bakhe, nokuba kusebudeni bokukhulelwa ngokwalo okanye kubomi boluntu. Luphawu lotshintsho oluhle kunye nophuhliso.
 3.  Ukuphupha ngendandatho ephupheni kumfazi okhulelweyo luphawu lokuthenga indlu okanye umphuphi ufumana umsebenzi obalulekileyo okanye ishishini. Eli phupha lifanekisela ukufezekisa uzinzo kubomi bobugcisa kunye nobomi bomntu.
 4.  Umfazi okhulelweyo onxibe umsesane ephupheni ubonisa imeko yakhe ekhululekile kunye nezinzile, kwaye ibonisa ukulungelela kwakhe ukuzala nokufumana umntwana omtsha ngamandla onke. Lo mbono uthathwa njengeendaba ezilungileyo ukuba awele inqanaba lokukhulelwa ngempumelelo nangempumelelo.

Ukutolikwa kokubona indandatho ephupheni kumfazi oqhawule umtshato

 1.  Ukubona indandatho ephupheni kunokubonisa ukuba umfazi oqhawule umtshato uya kulahla ingxaki enzima okanye ingxaki awayehamba nayo. Oku kuthetha ukuba uya kuqhubela phambili aze awoyise lo mqobo aze uThixo amvuze ngembuyekezo entle kwixesha elizayo.
 2. Ukubona indandatho yegolide ephupheni kuthathwa njengophawu lokulunga kunye neentsikelelo ebomini bomfazi oqhawule umtshato. Lo mbono usenokubonisa ukuba ulindelwe yinto eyothusayo kungekudala, yaye unqabiseko nolonwabo luya kufumaneka ebomini bakhe.
 3.  Ukubona indandatho yegolide ephupheni kubonisa ukuba umfazi oqhawule umtshato uya kungena kwixesha elitsha lolonwabo nolonwabo. Usenokuba woyisile ubunzima kunye nemiceli mngeni ebomini bakhe kwaye ngoku uhambela kwinqanaba elilula nelonwabileyo.
 4.  Ukuba ibhinqa eliqhawule umtshato libona ukuba linxibe indandatho yegolide ephupheni, oku kusenokuba yinkcazo yomtshato ovuyayo kwixesha elizayo. Usenokudibana nomntu olungileyo, utshate naye, uze ube nobomi bomtshato obuzaliswe lunqabiseko nolonwabo.
 5.  Ukubona umphuphi egqoke indandatho ephupheni kunokubonisa ukufezekisa ukhuseleko lomzwelo kumfazi oqhawule umtshato. Usenokufumana iqabane eliya kumnika uthando nengqalelo aze azive onwabile yaye anelisekile nguye.
 6. Ukubona indandatho ephupheni yomfazi oqhawule umtshato ingaba ngumqondiso wethuba elitsha elimlindele ebomini bakhe. Unokufumana umsebenzi olungileyo okanye ithuba lokufezekisa amaphupha kunye neenjongo zakhe.
 7.  Ukubona indandatho ephupheni yomfazi oqhawule umtshato kuthetha ukuba unokuphumelela impumelelo kunye nokuchuma ebomini bakhe bobugcisa okanye bomntu. Unokuphumelela ekufezekiseni amabhongo akhe kwaye afezekise inkqubela enkulu ebomini bakhe.

Ukutolikwa kokubona indandatho ephupheni kumntu

 1. Ukubona indandatho ephupheni kubonisa ixabiso lezinto zonke umntu anazo, nokuba kukwintsimi yemali okanye kwintsimi yamandla kunye nefuthe okanye nayiphi na enye into.
 2. Ukubona indandatho ephupheni kunokubonisa ukulunga kunye nenzuzo oya kuyifumana ebomini bakho, kwaye inokukuvulela iingcango zokuphila kunye nempumelelo.
 3. Ukubona indandatho ephupheni kunokubonisa umtshato osondelayo wendoda okanye ubuhle bomfazi wakhe wesikhathi esizayo.
 4. Ukutolikwa kokubona umsesane kubonisa amandla kunye nefuthe umntu analo okanye amandla anokuthi aphumelele.
 5. Ukubona indandatho ephupheni kunokubonisa ukuzaliseka kweminqweno kunye nenkqubela phambili ebomini.Ingabonisa isikhundla esiphezulu kunye nokukhuthazwa emsebenzini.
 6. Ukubona indandatho ephupheni kunokubonisa ukuzaliseka kweminqweno yakho kunye neminqweno yokuba nento ebalulekileyo ebomini bakho.
 7. Ukuba ikhonkco lenziwe ngegolide okanye isilivere kwaye linentsimbi, oku kusenokuba ngumqondiso wokulunga kwindoda, njengoko igolide inokufuzisela ubutyebi nesilivere inokufuzisela impumelelo kwaye inokunxulunyaniswa namandla negunya lendoda.
 8. Ukubona indoda enxibe umsesane wentsimbi kusenokubonisa ukuba ukulunga kuya kufika kungekudala, emva kokoyisa imiqobo nokudinwa.

Indandatho ephupheni kumntu otshatileyo

 1. Ukubona indandatho, nokuba isilivere okanye igolide, ephupheni kusenokuba bubungqina bodumo nesidima esifunyanwa yindoda etshatileyo. Oku kusenokubonisa intlonelo noxabiso analo kwabanye.
 2.  Indoda etshatileyo ebona indandatho ephupheni inokwazisa ukuvela kwethuba elihle lokuhamba. Kusenokuthetha ithuba lokuphonononga ihlabathi elitsha nokwandisa imbono kabani.
 3.  Indandatho yesilivere iyisimboli sokulunga kunye nenzuzo eya kufumana indoda etshatileyo ebomini bakhe. Oku kungathetha ulonwabo ngakumbi, intuthuzelo kunye nozinzo kubudlelwane kunye nobomi bomtshato.
 4. Ukubona indandatho yomtshato ephupheni kumntu otshatileyo kubonisa ukuba umfazi wakhe ukhulelwe okanye uthatha uxanduva olutsha. Iphupha lingabonisa ukuba uthatha isikhundla esitsha okanye isikhundla kubomi bakhe bomntu okanye umsebenzi wakhe.
 5.  Umsesane ephupheni ubonisa indlela yokuphila kunye nokwenza imali. Ukuba indoda etshatileyo ibona indandatho ene-lobe ebomvu, oku kunokuba ngumqondiso wokukwazi ukufezekisa ubomi kunye nenzuzo yemali.

Ukubona umntu onxibe umsesane ephupheni

 1.  Ukubona indandatho ephupheni ngokuqhelekileyo kubonisa umtshato ozayo. Ukuphupha ukubona umntu enxibe umsesane kunokuba bubungqina bokusondelelana kunye nokuzingca phakathi kwakho kunye neqabane lakho lobomi.
 2. Ukubona indandatho ephupheni kubonisa ukuhlukana nomthandi okanye ukuhlukana ngokweemvakalelo. Eli phupha lisenokuba sisilumkiso emntwini ukuba angajamelana nemingeni okanye ubunzima kubudlelwane bothando ahlala nabo.
 3.  Ukubona umntu onxibe umsesane bubungqina bobuchule kunye nempumelelo. Umsesane ephupheni unokufuzisela impumelelo okanye umvuzo onokumvuyisa umphuphi kwaye umenze azive anelisekile ngokunzulu.
 4.  Ukuba uphupha ukugqoka indandatho enhle ephupheni, iphupha lingaxela kwangaphambili ukuba isipho siya kuza kuwe ngokukhawuleza kwaye sikuzisele uvuyo kunye nolonwabo.

Ukubona amakhonkco amabini ephupheni

 1.  Ukuchazwa kokubona indandatho ephupheni kubonisa ukuba umntu unalo okanye unamandla okanye impembelelo ebomini bakhe. Ukuba umntu unikiwe, uthengwe okanye unikwe umsesane, loo nto isenokuba luphawu lokuba ufumene amandla okanye impembelelo.
 2.  Ukubona umntu esinika amakhonkco amabini ephupheni kubonisa ukufumana izibonelelo ezininzi kunye nolonwabo ngalo mntu. Ukuba indoda inika umfazi wayo amakhonkco amabini ephupheni, oku kungabonisa ulonwabo nokuqonda ebomini bomtshato.
 3. Ukubona amakhonkco amabini ephupheni, oku kungabonisa ubudlelwane obutsha bothando okanye ukufika kwesinyathelo sokugqibela somtshato.
 4.  Ukuba indandatho iwela emnweni ephupheni, ingaba isilumkiso sokungakhathali okanye ukungakhathali kwimisebenzi kunye noxanduva.
 5.  Ukuchazwa kokubona indandatho kunye neendandatho ezininzi ephupheni kumfana oselula kubonisa ukuba uya kufumana izinto ezininzi ezintle okanye imali eninzi evela kumthombo osemthethweni.
 6. Umfana obona indandatho kunye namakhonkco amaninzi ephupheni angaba ngumqondiso womtshato wakhe kwintombazana enhle.
 7.  Ukuchazwa kokubona amakhonkco amabini ephupheni kumfazi ongatshatanga kubonisa ukulunga kwexesha elizayo kunye nempumelelo kunye nokusondela komtshato wakhe kumntu omthandayo kwaye uyamxabisa kwaye unokuziphatha okuhle kunye nonqulo.
Ikhonkco elifutshane

Shiya uluvo

idilesi yakho ye-imeyile ayisayi kupapashwa.Iindawo ezigunyazisiweyo zibonisiwe nge *


Imiqathango yezimvo:

Ungahlela lo mbhalo kwi "LightMag Panel" ukuze utshatise imithetho yezimvo kwindawo yakho