Ngaba zonke iintlobo zemihla zineenzuzo ezifanayo?