Yintoni impembelelo yeendaba zoluntu kwinkcubeko yehlabathi?