Uthini umlinganiselo wokukhulelwa kuhlalutyo lwehomoni?