Funda ngakumbi malunga nokutolikwa kwephupha malunga nokudansa ngu-Ibn Sirin

samar sam
2024-02-11T12:33:42+00:00
Amaphupha ka-Ibn Sirin
samar samNgoFebruwari 11 2024Uhlaziyo lokugqibela: kwiiveki ezi-XNUMX ezidlulileyo

iphupha lomdaniso

 1. Ukubona ukudanisa njengolonwabo kunye nolonwabo: Umdaniso ufuzisela uvuyo nolonwabo. Ukuba uziva wonwabile kwaye ukhululekile ngelixa udansa ephupheni, oku kungabonisa amaxesha amnandi kunye nolonwabo akulindele ekuvukeni ebomini.
 2. Ukubona umdaniso njengembonakaliso yenkululeko kunye nokuzithemba: Umdaniso ukwaluphawu lwenkululeko kunye nokuzithemba. Ukuba uziva uzithembile kwaye ukhululekile ngelixa udansa ephupheni, oku kunokuba luphawu lokukhula kobuntu bakho kunye nokukwazi kwakho ukuzivakalisa ngokuzithemba nangokukhalipha.
 3. Ukubona ukudansa njengendlela yokunxibelelana kunye nentsebenziswano: Ukudansa ephupheni kunokufuzisela ukunxibelelana kunye nentsebenziswano nabanye. Ukuba uzibona udansa kunye nomnye umntu ephupheni, oku kungabonisa amandla obudlelwane bentlalo kunye nentsebenziswano oyithandayo ebomini bakho.

Ukudansa ephupheni lomfazi ongatshatanga - Sada Al Umma Blog

Iphupha likaIbn Sirin lokuDanisa

 1. Isimboli samaxhala kunye namashwa:
  U-Ibn Sirin ubonisa loo mbono Ukudanisa ephupheni Ingabonisa ubukho beenkxalabo kunye namashwa kubomi bomphuphi. Ukudansa ephupheni kunokuba luphawu lokufika kweengxaki zobomi ezilindelekileyo kunye nobunzima.
 2. Ithuba losindiso kunye nokusinda:
  Iphupha malunga nomdaniso linokuba ngumqondiso wokuphuma kwimeko yokuvalelwa okanye ubukhoboka. Ukuba umphuphi uvalelwe okanye entolongweni, ukudansa ephupheni kungabonisa ithuba lokusinda kunye nenkululeko. Oku kunokumkhuthaza umntu ukuba asebenzele ekuguquleni imeko yakhe aze afune inkululeko nokuzimela.
 3. Isilumkiso ngeengxaki kunye namahlazo:
  Iphupha malunga nokudansa linokuba sisilumkiso sokuba iingxaki okanye ubunzima buyeza ebomini bomphuphi. Umntu unokuvezwa kwihlazo phambi kwabantu, okanye ajongane neengxaki ezinkulu kunye neengxabano. Kubalulekile ukuba umntu akulungele ukujongana nale mingeni ngobulumko nangobulungisa.
 4. Isilumkiso ngelahleko yemali:
  Ukubona indoda idansa ephupheni inokuba luphawu lwengxaki enkulu okanye ilahleko enkulu yemali enokuthi ijongwe ngumphuphi. Oku kunokuba sisilumkiso kuye ukuba athabathe amanyathelo okhuseleko ayimfuneko nokulawula imicimbi yakhe yemali ngononophelo.

Iphupha lokudanisa umfazi ongatshatanga

Ukudansa kwiphupha lomfazi oyedwa kubonisa intlungu ebuhlungu ukuba umphuphi uphethwe, kwaye oku kuchaphazela impilo yakhe kunye nesimo sengqondo. Kusenokwenzeka ukuba intombazana ithwaxwa ziingxaki ezingokweemvakalelo okanye zentsapho ezibangela intlungu nentlungu. Usenokuba noxinezeleko ngokwasengqondweni okanye uye wachanabeka kwintlungu ezama ukuyoyisa.

Ukuba ibhinqa elingatshatanga lizibona lidansa kwisambatho somtshato ephupheni, oku kubonisa iingxaki ezijongene nowesifazane ongatshatanga kwaye zibangele ukuphazamiseka kwimicimbi yakhe yomtshato yexesha elizayo. Kusenokwenzeka ukuba ibhinqa elingatshatanga liya kuzama ukuzityeshela iingxaki elijamelana nazo lize lizikhwebule kuzo ngendlela engafanelekanga, yaye oku kusenokubuchaphazela kakubi ubomi balo bothando kwixesha elizayo.

Ngokutsho kuka-Ibn Sirin, iphupha malunga nokudansa libonisa ilishwa kumphuphi. Ukudanisa emaphupheni kusenokuba bubungqina behlazo, ilahleko yemali, okanye nokuba sesichengeni sezifo ezahlukahlukeneyo. Ngoko ke, umfazi ongatshatanga kufuneka alumke kwaye afune uncedo lwabantu abathembekileyo abamngqongileyo ukuze akhuphe iingxaki ezinokujamelana nazo.

Iphupha lokudanisa umfazi otshatileyo

 1. Ukubonakalisa amandla kunye nenkululeko:
  Umnqweno womfazi otshatileyo wokudanisa usenokubonakalisa umnqweno wakhe wokuvakalisa amandla nenkululeko yakhe. Umdaniso unokuba luphawu lovuyo, ulonwabo, kunye nokuntywiliselwa okwangoku.
 2. Unxibelelwano kunye nonxibelelwano lweemvakalelo:
  Ukudansa ephupheni lomfazi otshatileyo kunokufuzisela umnqweno wokunxibelelana ngokweemvakalelo kunye neqabane lakhe. Iphupha lingabonisa imfuneko yakhe yokomeleza amaqhina eemvakalelo kunye nokunxibelelana neqabane lakhe ngochulumanco nolonwabo.
 3. Ukuzonwabisa kunye nokuzonwabisa:
  Ukudansa kwiphupha lomfazi otshatileyo kunokufanekisela imfuno yakhe yokuzonwabisa kunye nokuzonwabisa ebomini bakhe. Owasetyhini unokuziva ekruqukile okanye eqhelekile kubomi bakhe bomtshato, kwaye ufuna idosi yolonwabo kunye nokuzonwabisa ukuphucula umoya wakhe.
 4. Umnqweno wenkululeko yomntu:
  Ukudansa kwiphupha lomfazi otshatileyo kunokubonakalisa umnqweno wakhe wenkululeko kunye nokuzimela. Umfazi unokubonakalisa izakhono zakhe kunye nezakhono kwiphupha lakhe, kwaye afune ukufezekisa iinjongo zakhe kunye neminqweno yakhe, kude nokunamathela kwindima yomtshato kunye nokuba ngumama.

Iphupha lokudanisa umfazi okhulelweyo

Ukudansa kwiphupha lomfazi okhulelweyo kunokufanekisela iimvakalelo zokukhathala kunye nokudinwa ngexesha lokubeletha. Iphupha lingabonisa ukuba umfazi okhulelweyo uziva enzima kakhulu ukuzala okanye unokujongana neengxaki ngexesha lokubeletha.

Ukuba intombazana ayikhulelwe kwaye idansa ukuzola umculo ephupheni layo, oku kunokuba bubungqina bokuba ixesha lakhe lokulinda lidlulile kwaye ulinde ngokuthula. Ukudansa kweli phupha kunokufuzisela ithemba kunye nolonwabo oluza ebomini bakhe.

Ukuba umfazi okhulelweyo udansa kumculo, ufuzisela amava angalunganga ajongene nawo ebomini. Ukudanisa kumculo ongxolayo kusenokubonisa iingcinezelo neengxaki ezithwaxa intombazana kubomi bayo bokwenene.

Iphupha lokudanisa umfazi oqhawule umtshato

 1. Amashwa amaninzi: Ukudansa kwiphupha lomfazi oqhawule umtshato kunokubonisa ukufika kothotho lweentlekele kunye neentlekele ebomini bakhe. Lo mbono usenokuba sisilumkiso socelomngeni oluzayo kunye nobunzima obufuna ukulungiswa ngobulumko nangamandla.
 2. I-Harmony kunye ne-Harmony: Ukudansa kwiphupha lomfazi oqhawule umtshato kunokubonakalisa isidingo sokukhangela ukulinganisela kunye nokuvisisana kubomi bakhe obutsha. Umanyano lwakhe nowayesakuba ngumyeni lusenokuba lwaphulwe, kwaye kufuneka aphinde akhe amaqhina kunye nobudlelwane ngendlela eyakhayo neyanelisayo.
 3. Inkululeko kunye nokuzimela: Ukudansa kwiphupha lomfazi oqhawule umtshato kunokufanekisela imvakalelo yenkululeko kunye nokuzimela emva kokuhlukana neqabane lakhe langaphambili. Lo mbono unokubonisa ukuqala kwesahluko esitsha ebomini bakhe, apho athatha khona izigqibo eyedwa, aphonononge kwaye afezekise amaphupha akhe.

Iphupha lokudanisa indoda

 1. Ukubonisa umnqweno wokuvakalisa iimvakalelo:
  Iphupha malunga nokudansa linokuba bubungqina bomnqweno womntu wokuvakalisa iimvakalelo zakhe kunye neemvakalelo ngendlela eyonwabileyo, ephilileyo kunye nehambayo. Usenokuziva efuna inkululeko aze azibonakalise ngendlela entsha nengaqhelekanga.
 2. Isimboli sokuhamba kunye nemvisiswano:
  Umdaniso ngokubanzi ufuzisela imvisiswano kunye nokulinganisela phakathi komzimba, ingqondo kunye nomoya. Mhlawumbi iphupha lomntu lokudansa lifanekisela umnqweno wakhe wokufumana ibhalansi yangaphakathi. Kusenokubonisa ukuba kufuneka akhe imvisiswano nentshukumisa ebomini bakhe.
 3. Isalathisi sovuyo kunye nolonwabo:
  Ukuba umntu udansa ngovuyo nangovuyo ephupheni, oku kungabonisa ulonwabo kunye novuyo aluvayo ebomini bakhe bemihla ngemihla. Eli phupha lingabonakalisa isimo esihle kunye nomnqweno wendoda wokunandipha ubomi kunye nokufumana uvuyo kunye nolonwabo.
 4. Umqondiso wokuba nethemba kunye nokuzithemba:
  Ukubona indoda idanisa ephupheni layo kunokubonisa ukuzithemba nethemba elivakalelwayo. Indoda isenokuba sele ifikelele usukelo lwayo yaye izithembile kubuchule bayo. Eli phupha lingabonakalisa imvakalelo yakhe yokuzimela kunye namandla angaphakathi.

Ukutolikwa kwephupha malunga nokudansa ngaphandle komculo kumfazi otshatileyo

 1. Uphawu loqhagamshelwano lweemvakalelo:
  Ukudansa ephupheni ngaphandle komculo kunokufuzisela imfuno yomfazi otshatileyo yokunxibelelana ngokweemvakalelo nomyeni wakhe. Eli phupha linokuba luphawu lomnqweno wakhe wokufumana ingqalelo enkulu kunye nempendulo kwiqabane lakhe, kunye nokuzama ukuqinisa ubudlelwane beemvakalelo phakathi kwabo.
 2. Umnqweno wenkululeko kunye nokuvakalisa:
  Ukuphupha ngokudansa ngaphandle komculo, kusenokuba luphawu lokuba ufuna ukuzenzela ubomi obukhululekileyo kwaye uzame izinto ezintsha nezahlukileyo.
 3. Umnqweno wokwandisa isangqa solwazi:
  Iphupha lokudansa ngaphandle komculo linokuba ngumnqweno wokujongana nehlabathi elitsha, ukwandisa isangqa sabahlobo, kunye nokuthatha inxaxheba kwimisebenzi emitsha yoluntu. Umfazi otshatileyo unokuziva efuna ukwandisa ngaphaya kwesangqa esiqhelekileyo sobomi kwaye ahlolisise i-horizon entsha.
 4. Ukufezekisa ukulinganisela kunye nolonwabo:
  Iphupha malunga nokudansa ngaphandle komculo lingabonisa umnqweno wakho wokufumana ukulinganisela kunye nolonwabo kubomi bakho bomtshato. Eli phupha linokuba luphawu lokuba kuyimfuneko ukuphulaphula imiba yokuzonwabisa kunye nokudlala kobudlelwane kunye neqabane lakho, kwaye usebenze ukuvuselela ubomi bakho bomtshato.
 5. Ukubonakalisa imincili ngokwesondo:
  Ukudansa ephupheni ngaphandle komculo kunokuba luphawu lomnqweno wakho wokuvakalisa umdla wesini kulwalamano lwakho lomtshato. Umfazi otshatileyo unokuziva efuna ukuvuselela uthando kunye nomdla kubudlelwane obusondeleyo neqabane lakhe.

Ukutolikwa kwephupha malunga nokudansa phambi kwezihlobo

 1. Uvuyo nolonwabo: Ukubona iqela lezalamane lidanisa phambi kwakho kuluphawu oluhle lokuba kungekudala kuza kubakho isihlandlo solonwabo. Kusenokubakho imibhiyozo okanye iziganeko ezenzekayo ebomini bakho ezizisa ulonwabo novuyo.
 2. Unxibelelwano kunye nothando: Ukuba ukudansa kunye nezihlobo ephupheni kuthule kwaye ngaphandle kweengoma, oku kunokuba luphawu lwamandla onxibelelwano, uthando kunye nokunxibelelana phakathi kwakho nezalamane zakho. Usenokuba uhlala kwindawo emanyeneyo yentsapho kwaye unandiphe ulwalamano olomeleleyo noluzinzileyo namalungu entsapho yakho.
 3. Ukulinganisela kunye nokuzola: Ukudansa ephupheni kunokubonisa umnqweno wakho wokufikelela ukulinganisela kubomi bakho ngokubanzi. Lo mbono unokubonisa umnqweno wakho wokulungelelanisa ubomi bakho bobuqu kunye nobuchwephesha, kunye nokufuna ibhalansi kwiinkalo ezahlukeneyo ezifana nobudlelwane bomntu, umsebenzi kunye nobomi bothando.
 4. Ukulunga nempumelelo yobuqu: Ukungqungqa phakathi kwamalungu entsapho ekhaya kusenokubonisa ukulunga nolonwabo oluya kuba nalo. Le ngcaciso ithathwa njengomqondiso wokuba umdanisi kunye nosapho lwakhe baya kunandipha impumelelo kunye nempumelelo ebomini.

Ukutolikwa kwephupha malunga nokudanisa nomntu endingamaziyo ngomfazi ongatshatanga

 1. Iintsingiselo ezilungileyo:
  Iphupha lomfazi ongatshatanga lokuzibona edansa nomntu ongaziwayo ngokuhambelana kunye novuyo libonisa ukuba umphuphi unokudibana nomfana ohloniphekileyo kwaye baya kuba nobudlelwane obuhle. Oku kunokuba luthsuphe lwethuba elinokubakho lokudibana neqabane lakhe lobomi.
 2. Isilumkiso malunga nemingeni:
  Ngokutsho kuka-Ibn Sirin, ukuphupha ukudansa ephupheni kunokubonisa ukuba umntu ophuphayo uhamba nezilingo kunye neemeko ezinzima. Ukudanisa kule meko kunokubonisa imingeni ejongene nomfazi ongatshatanga kubomi bakhe bemihla ngemihla, njengobunzima bemali okanye iingxaki zempilo.
 3. Yakhelwe uvuyo:
  Ukudansa kwiphupha lomfazi omnye kubonisa ukuziva kwakhe uvuyo lwangaphakathi. Umzekelo, ukuba udanisa yedwa, oku kunokuba luthsuphe lwenqanaba elonwabileyo kubomi bakhe bexesha elizayo.

Ukutolikwa kwephupha malunga nokudansa phambi kwezibuko zomfazi omnye

Ukuzibona edanisa phambi kwezipili kusenokuba sisilumkiso sikaThixo sokuba uphila phantsi kweemeko ezinzima nakwiingxaki ezizayo ezinokuba nzima kuye. Iphupha lisenokuba bubungqina bokuba usondela kwiingxaki ezinkulu angekakwazi ukuzicombulula.

Ukuba umfazi ongatshatanga uzibona edansa phambi kwezibuko ephupheni, oku kubonisa ukuba kwixesha elizayo uya kujamelana nobunzima obuchaphazela ubomi bakhe. Obu bunzima busenokunxulunyaniswa nomsebenzi, ulwalamano lobuqu, okanye imicimbi yemali. Ngoko ke, amabhinqa angatshatanga ayacetyiswa ukuba athabathe ixesha lokucingisisa aze acebe ikamva, aze aphuhlise amacebo okumelana nobunzima anokujamelana nabo.

Ukutolikwa kwephupha malunga nokudansa uhamba ze kumfazi otshatileyo

Ukutolikwa kwephupha lokuqala: Ukudansa uhamba ze ephupheni kunokuba luphawu lomnqweno womfazi otshatileyo wokubuyisela umdla kunye nolonwabo kubudlelwane bakhe bomtshato. Eli phupha lingabonisa isidingo sokuhlaziywa kunye nokuhamba kude nenkqubo yemihla ngemihla, kwaye mhlawumbi usebenzisa iindlela ezintsha zokunxibelelana kunye nokuvuselela inkanuko yomtshato.

Ukutolikwa kwephupha lesibini: Ukudansa uhamba ze ephupheni kumfazi otshatileyo kubonisa ukuzithemba kwakhe okunamandla kunye nokukhanga ngokomzimba. Umfazi otshatileyo usenokuziva efuna ukubonakalisa ubufazi bakhe nomnqweno wakhe wokuba umyeni wakhe azive ethandwa yaye ethandwa ngakumbi. Eli phupha linokuba yimpembelelo kuye ukuba athathe amanyathelo okwandisa ukuzithemba kwakhe kunye nokunyamekela ubuhle bakhe bomzimba.

Ukutolikwa kwephupha lesithathu: Ukudansa uhamba ze ephupheni kumfazi otshatileyo kunokuba yimbonakaliso yesidingo sokukhululeka kwizithintelo kunye noxinzelelo kubomi bemihla ngemihla. Eli phupha libonisa umnqweno womfazi wokunandipha inkululeko kunye nokuphumla kwindawo engenazithintelo kunye noxinzelelo. Mhlawumbi eli phupha lisisikhumbuzo kuye ngokubaluleka kokuphumla kunye nokonwabela ubomi nangona kukho iingxaki.

Inkcazo yesine yephupha: Ukudansa uhamba ze ephupheni kumfazi otshatileyo unokufanekisela amandla kunye nokuzithemba komona womfazi kuye. Ibhinqa lisenokuziva lanelisekile ebomini yaye linandipha impumelelo nempumelelo kwiinkalo ezininzi. Eli phupha linokuba lukhuthazo kumfazi otshatileyo ukuba aqhubeke eqhubela phambili kwaye aphumelele ngakumbi.

Ukutolikwa kwephupha malunga nokudansa emvuleni kumfazi otshatileyo

 1. Umqondiso wolonwabo novuyo: Ukubona ibhinqa elitshatileyo lidanisa emvuleni kusenokubonisa ukuba livuya yaye livuya kubomi balo bomtshato. Ukudanisa emvuleni kusenokuthetha ukuhlaziyeka namandla kulwalamano lomtshato nolonwabo onalo.
 2. Ukufumana inkululeko epheleleyo kunye nokuzimela: Ukubona umfazi otshatileyo edansa emvuleni bubungqina bokufumana inkululeko yakhe kunye nokuzimela emva kokuphela kobudlelwane bomtshato bangaphambili. Eli phupha lingabonisa ukuba uziva enokuzithemba kwaye uyakwazi ukulawula ubomi bakhe emva kwamava angaphambili.
 3. Ukuhlaziywa kunye nokukhula komntu: Ukubona umfazi otshatileyo edansa emvuleni kunokuba luphawu lwenkululeko kunye nokuvuselelwa. Eli phupha linokuthetha ukuba ufumana ixesha lokukhula kwakhe kwaye ukulungele ukuqalisa amava amatsha kunye nezinto ezinomdla.
 4. Intabalala yokuphila nokufika kwezinto ezilungileyo: Ukubona ibhinqa elitshatileyo lidanisa emvuleni kuthetha ukuphila ngentabalala nokufika kwezinto ezilungileyo ebomini balo. Iphupha linokuthetha ukuba uya kungqina ukuphuculwa kwimeko yakhe yezemali okanye kubudlelwane bakhe bomtshato kwixesha elizayo.
 5. Ukuzalisekisa amabhongo kunye neminqweno: Iphupha lomfazi otshatileyo lokudansa emvuleni linokubonisa amandla akhe okuphumeza iminqweno kunye namabhongo akhe. Iphupha linokumkhuthaza ukuba azame ukufezekisa iinjongo zakhe kunye nolonwabo lwakhe ebomini.
Ikhonkco elifutshane

Shiya uluvo

idilesi yakho ye-imeyile ayisayi kupapashwa.Iindawo ezigunyazisiweyo zibonisiwe nge *


Imiqathango yezimvo:

Ungahlela lo mbhalo kwi "LightMag Panel" ukuze utshatise imithetho yezimvo kwindawo yakho